Door alle toestanden die in de wereld gebeuren, raakt ook de economie van slag omdat landen afgesloten worden en niets kunnen leveren of ontvangen.
Dit brengt weer grote onrust te weeg en onzekerheid.
Er zijn ook mensen die dit niet serieus nemen en het negeren, dat is heel begrijpelijk , ze willen uit de paniek blijven.
Het enige en veilige middel in deze tijd is je innig met Jezus Christus verbinden, je leven in Zijn liefdevolle handen te leggen, je geheel over te dragen aan Hem.
Dit kun je ook met je gezin en familie doen, dat weet je dat ook hun veilig zijn en kun jij je zorgen erover los laten.
Dit vergt een groot geloof en vertrouwen in Jezus Christus.
Blijf goed naar de stem van de Heilige Geest luisteren, die de Christus in je is.
Hij leidt je naar veilige havens, Hij is onze grote verlosser, en door ons zoals Hem te gedragen, zijn wij medeverlossers.

Moeder Maria