Geliefden, wees genadig, onvoorwaardelijk liefdevol, vredig en geduldig naar je medemens die nog onwetend is en in paniek kan raken door alle gebeurtenissen in de wereld.
Wees zelf rustig, ontspannen en heb volledig begrip voor hun.
Doordat ze onwetend zijn dat ze in de eindtijd leven en ook niet weten wat het inhoud, slaat de angst en paniek toe bij hun.
Ook zijn er velen die het niet willen weten of zien, maar ook zij zullen het ervaren.
Jullie geliefden zijn hun steun en toeverlaat de komende tijd.
Zolang jullie in rust en ontspanning blijven, kan Jezus Christus door jullie heen werken en zo ook de medemensen om jullie heen aanraken.
Jullie zijn de instrumenten waardoor Christus heen kan werken.
Jullie licht wordt met de dag sterker zodat jullie de taken kunnen volbrengen.
Blijf jullie richten en verbinden met Jezus Christus, in Zijn licht, liefde, rust en kracht.

Moeder Maria