Gemoederen lopen hoog op i.v.m. de toestanden in de wereld.
Er ontstaat onrust, angst en chaos hierdoor.
Hierdoor wordt de vrijheid van de mensen beperkt , zeker door alle voorzorg maatregelen.
Alleen Christus kan hierbij helpen en de rust laten weder keren.
De nieuwe hemel en aarde zijn nabij, het is maar waar je zelf voor wil kiezen, wil je in de rust, geloof en vertrouwen in Jezus Christus zijn, of wil je mee gaan in de angst en chaos.
Door je in je hart met Jezus Christus te verbinden en samen met hem stevig in je licht te blijven, in het oog van de storm, kun je een mooi licht en rust punt zijn voor iedereen in je omgeving.
De rust, genade, liefde en vrede stroomt dan door je heen en op die manier kun je een steun en voorbeeld zijn voor je naaste.

Moeder Maria