Een groot gedeelte van de mensen weet niet in wat voor een tijd ze leven en denken dat het allemaal over zal gaan.
Zolang zij zich niet verbinden met Jezus Christus, wordt het nog heel zwaar voor ze, de meeste zijn nog onwetend.
Ze hebben niet in de gaten waar ze naar toe gaan als ze zich niet naar Christus keren.
Ze krijgen iedere dag de kans om te ontwaken, zodat ze zich tot Christus kunnen wenden en van Hem de genade mogen ontvangen.
Vele weten nog niet meer wat Pasen betekent.
Ze zijn te zeer bezig met versiering en met de maaltijden, en zijn de echte betekenis van Pasen kwijt.
Maar Christus is zeer geduldig en wacht tot er zo veel als mogelijk mensen ontwaken en alsnog mee naar huis kunnen.

Moeder Maria