In de hele wereld wordt morgen het Paasfeest gevierd, het feest van de verlossing, al zal het voor iedereen anders zijn i.v.m. de situatie waar iedereen nu in leeft.
Christus heeft ook geen groot feest nodig, Hij leeft en is in iedereen van ons in de vorm van de heilige Geest. Hij is in al het leven.
Als mensen wakker zijn en met Hem verbonden, dan kan Hij vanuit de Heilige Geest door alles en iedereen heen stralen, want we zijn allen EEN.
Hij heeft het iedereen voor gedaan hoe je weer naar huis kunt komen.
Wij hoeven niet als Hem aan het kruis te hangen, want Hij is als Jezus voor al onze zonden gestorven en erna weer opgestaan als Christus.
Er wordt van ons gevraagd of wij willen inzien dat we gezondigd hebben en er berouw van hebben. Dit alles mogen we naar Hem brengen om ervan verlost te worden.
Steeds weer opnieuw mogen we dat doen omdat Zijn liefde voor alles en iedereen enorm groot is en Hij aan alles en iedereen de genade schenkt.

Moeder Maria