Ook al is de wereld om je heen roerig, angstig, chaotisch en druk, als je in je hart met Jezus Christus verbonden bent, dan ben je alleen in Zijn Genade, grote Liefde, Vrede , Vreugde en Licht.
Dan zijn al je zorgen en angsten weg als je dat te minste wilt geloven en vertrouwen.
Daar is volkomen rust en stilte, steeds weer als je weer in de wereld geconfronteerd wordt met onrust en angst, keer steeds weer terug naar die mooie en veilige plaats in je hart. en verbindt je met Jezus Christus.
Hij is onze Verlosser, onze Heiland, Rust en Vrede brenger.
Door dit iedere dag te oefenen om zo veel mogelijk in die stilte en rust bij Jezus Christus te zijn, kan je steeds gemakkelijker door alle moeilijke periodes in je leven heenkomen, omdat je met de grootste genade, liefde, vrede en rust afgestemd bent.
Dan leer ook om zoals Hem te worden en te zijn.

Moeder Maria