Geliefden, de tijd is aangebroken voor jullie om al het geleerde in de praktijk te brengen.
Als geheiligde, gehoorzame en wijze bruiden van Christus worden jullie op pad gestuurd.
Jullie worden door Christus geroepen om belangrijke taken uit te voeren en jullie lichten te laten stralen.
Dit is een hele grote verantwoordelijkheid die jullie krijgen en mogen beseffen.
Jullie weten dat dit geen spelletje is maar een heel serieus gebeuren waar zeer veel van af hangt.
Steeds meer mensen zullen ontwaken en de taak op zich nemen waar ze voor hun komst op aarde in toegestemd hebben.
Wereldwijd staan nu de lichten op om mee te werken met Christus om de verlossing te kunnen volbrengen.

Moeder Maria