Genade is de grootste kracht die er is van Christus.
Iets dat we steeds weer opnieuw van Hem mogen ontvangen, wat we ook gedaan hebben.
Zij genade zorgt ervoor dat er weer steeds alles van ons afgenomen wordt en we weer met een schone lei verder kunnen gaan.
Daar mogen we wel heel erg dankbaar voor zijn en ons beseffen wat voor een groot geschenk we steeds weer van Hem mogen ontvangen.
Zijn enorme grote liefde voor ons allemaal laat Hij hierin zien.
Steeds weer vergeeft Hij onze zonden als we ze zelf willen inzien en er berouw van hebben.
Daarom mogen we ons best doen om zo als Hem te worden in ons doen en laten.
Een voorbeeld te zijn voor onze naasten om ook hun te laten zien hoe ze het kunnen doen, zodat ook hun die weg kunnen bewandelen.

Moeder Maria