Door alle toestanden in de wereld neemt ook het geweld toe.
Sommige mensen zijn bang, gefrustreerd en ongerust hoe hun toekomst er uit zal zien, dit zorgt voor grote onzekerheid.
Ook komen allerlei zaken aan het licht die voorheen verborgen werden gehouden voor de mensen waardoor de mensen misleid en belogen werden.
Alles wordt geopenbaard wat voor velen schokkend zal zijn.
De mensheid is onwetend gehouden zodat er van alles achter hun rug gedaan kon worden en nog wordt gedaan.
Als de mens maar alles geloofd wat hem/ haar wordt voorgehouden, komen ze uiteindelijk bedrogen uit.
Daarom is het van groot belang om naar binnen te keren en daar in het hart weer contact te maken met Christus.
Daar alleen is de zuivere waarheid te vinden.
De weg naar Christus is de enige weg van bevrijding en verlossing en de weg naar huis.

Moeder Maria