Gebeurtenissen volgen elkaar nu heel snel op.
Voor sommigen zijn al de veranderingen moeilijk te volgen en te verwerken.
Ze hebben zich nauwelijks aan een situatie gewend of er is weer een nieuwe verandering, dit kan zelfs dagelijks gebeuren.
Mensen kunnen hierdoor gefrustreerd raken of angstig.
Jullie geliefden, weten nu hoe je uit de angst en onrust kunt blijven.
Dit kunnen jullie aan al degene voordoen en uitleggen.
Door jullie aanwezigheid, als jullie als Christus zijn, zullen ze zich rustiger gaan voelen.
Ze zijn dan samen met jullie in het Grote Genade lichtveld van Christus en voelen zich geliefd en geborgen.
Dus geliefden, wees een onwankelbaar groot lichtend voorbeeld in groot geloof en vertrouwen in Christus.
Dan zijn jullie medeverlossers samen met ons in deze eindtijd.

Moeder Maria