Menigeen denkt dat alles wat nu gebeurt over zal gaan en dat ze hun leven weer kunnen oppakken.
Toch zijn er ook al genoeg mensen die beseffen dat er iets anders aan de hand is, zeker nu vele zaken niet meer het hoofd boven water kunnen houden, en mensen zonder werk komen te zitten.

Hierdoor kunnen ze de huur of hypotheek niet meer betalen waardoor ze in de armoede geraken.
Deze groep wordt iedere dag groter en de voedselbanken worden hierdoor steeds meer aangesproken. Dit is geen leuk vooruitzicht.

Toch kan iedereen uit deze ellende stappen door zich geheel met Christus te verbinden en hun leven in Zijn handen te leggen.
Christus is het ware leven en zal voor iedereen zorgen, en zal iedereen die er klaar voor is en dat ook wil met alle liefde verlossen en mee naar huis nemen.

Moeder Maria