Door de gevolgen van alle toestanden in de wereld, maar ook bij de mensen zelf, ontstaat er veel frustratie, angst en boosheid. Dit is overal te zien, door meer misdaden. Doordat de mensen hun baan verliezen, komen ze in grote armoede. Door de crisis loopt de economie flinke klappen op en staat totaal op instorten, dat is in alle landen te zien.

Ook komt alles aan het licht in deze tijd, wat altijd verborgen is gehouden voor de mensheid. Het is een zeer roerige tijd om in te leven. Juist nu is het belangrijk om je met Christus te verbinden. Daar is rust, vrede, genade en geborgenheid en ons thuis. Een thuis wat we geheel vergeten zijn in al die levens.

Nu is het belangrijk om te ontwaken en te herinneren wie je bent, en waar je eigenlijk thuis hoort. Christus wacht geduldig om iedereen te kunnen ontvangen die ervoor gekozen heeft om weer naar huis te gaan.

Moeder Maria