Liefdevol dienstbaar zijn aan je naasten is heel belangrijk in deze roerige tijd.
Steeds meer mensen komen in financiële problemen door de crisis en kunnen niet meer rond komen met hun inkomen, wat bij sommigen ineens geheel weg valt.
Dit betekent armoede en honger als ze hun rekeningen niet meer kunnen betalen of geen eten meer kunnen kopen.

Dan is liefdevolle dienstbaarheid van groot belang om je medemens te ondersteunen en barmhartig voor ze te zijn.
Soms zijn het maar kleine dingen die nodig zijn voor je om te doen, een arm om iemand heen te slaan, een vriendelijk woord, of een glimlach, dit kan een dag geheel opvrolijken voor een ander.
Juist de liefdevolle menselijkheid heeft iedereen nu nodig, nu iedereen verplicht wordt om afstand te houden van elkaar.

Verbindt jullie daarom allen met Christus, Hij is altijd bij jullie in jullie harten en omarmt jullie met Zijn oneindige liefde en genade.
Vraag Christus om kracht, ondersteuning en begeleiding of om een uitweg in een bepaalde situatie.
Je kunt altijd alles met Hem delen, al je zorgen en verdriet bij Hem brengen.
Christus zal je met al Zijn liefde bij staan in elke situatie als je hem vraagt en het toelaat.

Moeder Maria