Veel mensen zullen de komende tijd gaan beseffen en ervaren dat het leven zoals het was niet meer terug komt.
Alles is veranderd in een record tempo, de mensen zijn nog niet gewend aan de ene situatie en zijn die ook nog niet te boven gekomen of de volgende komt er meteen achteraan.
Het heeft het hele toekomstbeeld voor iedereen veranderd.

Ook door banen verlies zien velen hun toekomst dromen in elkaar vallen.
Zeker als het zo door gaat, zal de economie volledig instorten met alle gevolgen van dien.
Veel onzekerheid, onrust en angst ontstaat hierdoor, wat goed te begrijpen is.

De enige uitweg uit al die ellende is Christus, als je bereid bent om de weg samen met Hem te gaan in geloof en vertrouwen, zal het je aan niets ontbreken, Hij zal je overal mee helpen en beschermen.
Je zal bereid moeten zijn om de wereld van het materialisme totaal los te laten en ook de schepping om dan met Christus mee naar huis te kunnen gaan.

Moeder Maria