Naar de vier pijlers van Christus leven en zijn is van groot belang als je als Christus wilt zijn.
De Christus, de IK BEN, is Genadig, Onvoorwaardelijk Liefdevol, Vredig en Geduldig in iedere situatie en omstandigheid, Eenheidsbewust, Betrouwbaar, Onwankelbaar, Standvastig en Constant.
Het is belangrijk als je als Hem wilt worden en zijn, om je dit eigen te maken, te zijn en te doen.
Dan ben je als Christus en kun je mede verlosser zijn in deze eindtijd.
Een tijd waar velen nodig zijn om dat te doen, om het grote Genade Lichtveld samen neer te zetten, steeds weer opnieuw en het Christuslicht overal doorheen te stralen, waar je ook bent.
Als je als Christus bent, straalt vanzelf het Christus licht door je heen en kan alles hiermee geraakt en verlicht worden, en bij iedereen het eigen licht weer groter te laten worden in hun hart zodat ook zij weer ontwaken.
Moeder Maria