Gebeurtenissen in de wereld zorgen ervoor dat de mensen wereldwijd in opstand komen.
Zoals jullie weten geliefden, wordt alles gemanipuleerd en worden mensen bewust tegen elkaar opgezet.
Dit hoort allemaal bij het eindtijd spel van god.
Nog veel meer dingen zullen op de mensheid losgelaten worden om ze te vernietigen, ook dat is het plan van god, want god wil een nieuwe hemel en een nieuwe aarde creëren.
Hij beseft alleen niet dat hij hierdoor zelf ook ten onder zal gaan.
Christus ziet dit geheel anders, want voor Christus bestaat dit alles niet want Hij is all-een maar Geest.
Toch zal Christus zoals beloofd iedereen de genade geven waardoor ook iedereen met Christus naar huis kan gaan, inclusief god.
Iedere dag wordt er heel veel liefde en licht door en in god gestraald zodat ook hij mag ontwaken in zijn geestelijke hart en Christus weer mag herkennen, omarmen en samen met Christus naar huis kan gaan, dan is meteen al het leven verlost.
Moeder Maria