Dankbaar zijn voor alles wat je iedere dag mag ontvangen is belangrijk, wat niet iedereen voor iedereen vanzelfsprekend is, dat alles te mogen ontvangen.
Dankbaar zijn dat je een gezin, familie en vrienden om je heen mag hebben, ook een huis om in te wonen, eten en drinken dagelijks, kleding en schoenen om te dragen.
We zijn het gewend dat het er allemaal voor ons is en beseffen niet dat er ook mensen zijn die dit alles ontberen moeten en in grote armoede en honger leven.

Voor hun is het niet vanzelfsprekend dat het er allemaal is en moeten iedere dag veel moeite doen om te overleven.
Daarom is dankbaarheid wel gepast, als je dat alles wel mag ontvangen.
Zeker als je beseft dat het op andere plekken in de wereld heel anders is.
Ook dankbaar zijn voor juist de kleine dingen in het leven of een mooi gebaar.

Zeker dankbaar mogen we zijn naar Christus, dat Hij ons van onze zonden verlost heeft zodat wij zonder vrachtje lichter door het leven mogen gaan, samen met Hem.
Dankbaar zijn dat je steeds weer een nieuwe dag mag beginnen en je Zijn hulp, ondersteuning en leiding mag ontvangen.
Dat we Zijn weg mogen navolgen om ook zoals Hem te mogen worden en zijn en samen met Christus verlossingswerk en lichtwerk te mogen doen.
Dus is er een hele hoop om dankbaar voor te zijn iedere dag weer.

Moeder Maria