Gehoorzaamheid is belangrijk als je een ware bruid van Christus wilt worden en zijn.
Niet meer naar je ego of god te luisteren, maar dit alles te durven loslaten, zodat je voor 100% beschikbaar bent voor het lichtwerk dat je voor Christus mag gaan doen.

Alleen naar Zijn aanwijzingen en leiding luisteren, om zo stevig in het Christuslicht verankerd te zijn.
Samen met Hem de weg te gaan waar je nodig bent en te gaan stralen als Christus.

Dit vraagt om constant gehoorzaamheid, geloof, vertrouwen, doorzettingsvermogen en standvastigheid om als Christus te mogen worden.
Om samen met vele anderen, met Christus, Moeder Maria en de Heiligen verlossingswerk te gaan doe in deze eindtijd.
Hiervoor ben je naar de aarde gekomen om je dienstbaar op te tellen hiervoor.

Moeder Maria