Nu dat jullie steeds meer in jullie Licht komen te staan is het belangrijk om er ook in te blijven. In Eenheid, standvastig in vol geloof en vertrouwen in en als Christus te zijn. Voor de tijd die komen gaat is dit zeer belangrijk, want er zullen velen zijn die jullie hulp en begeleiding nodig hebben.

Ook jullie rust, liefde, geduld en begrip, om genadig met hun om te kunnen gaan. Christus zal jullie de juiste mensen op jullie pad sturen. Daar kunnen jullie het mooie voorbeeld voor zijn en hen ondersteunen om ook de weg naar Christus weer terug te vinden. Want alleen Hij is de weg uit de chaos, verwarring, angst en twijfel.
Hij is alleen Genade, Onvoorwaardelijke Liefde, Vrede en Geduld, Vrijheid en Vreugde.

Moeder Maria