Als je in ontspannen rust en stilte bent, ben je beter verbonden met Christus in je hart en kan je Zijn zachte stem horen. Als er nog onrust en verwarring in je is, ben je nog te veel met de buitenwereld bezig en wordt je afgeleid en misleid.

Dan heb je ook nog veel gedachten, emoties en gevoelens, hieraan kan je merken dat god dan nog geheel door jou heen kan spelen en je geen rust krijgt. Ook reageer je dan nog op alles wat er om je heen gebeurt.

Door in de ontspannen rust en stilte te gaan in je hart kan je contact maken met Christus, de Heilige Geest in je. Daar alleen vindt je de rust, ontspanning, stilte, Liefde vrede en vreugde. Christus is niet buiten je te vinden want als jij dat wil woont Hij in je hart en kan jij je door Hem laten leiden in je leven.

Moeder Maria