Een gehoorzame en wijze bruid van Christus luistert heel goed naar de stem van Christus in het hart. Ze leven zoals Christus de 4 pijlers, Genadig , Onvoorwaardelijk Liefdevol, Vredig en Geduldig in iedere situatie. Ze laten zich door Christus leiden in hun leven waar ze nodig zijn.

Daar stralen ze het grote Genade Licht uit van Christus, want als je je als Christus gaat gedragen kan Hij door je heen stralen en werken. Samen met vele andere Lichten ontstaat er dan een heel groot Genade Lichtveld van Christus waardoor vele zielen verlost kunnen worden.

Dat grote Genade Licht kan overal doorheen stralen waardoor alle duisternis verdwijnt en getransformeerd wordt in dat Licht. Blijf dus op het mooie Lichtpad van Christus en ben een mede verlosser.

Moeder Maria