Als je met Christus samen door je leven loopt, ervaar je rust, stilte, ontspannenheid en veel vreugde. Door goed met Christus afgestemd te zijn, kan Hij met Zijn grote Genade, Onvoorwaardelijke Liefde, Vrede, Geduld, Licht en Vreugde door jou heen stromen.

Hierdoor kan je goed merken of je wel of niet met Christus verbonden bent. Ben je niet met Christus verbonden kan het zijn dat jij je somber, nerveus, verdrietig, angstig, onzeker etc. voelt. Door jouw eigen keuze hierin te maken, kan door hetgeen je ervaart weten welke keuze je gemaakt hebt

Ook al heb je niet voor Christus gekozen, is toch bij Hem de deur altijd open en ben je steeds welkom. Christus weet dat je vroeg of laat toch de weg naar huis, naar Hem weer zult vinden. Misschien is het veel fijner om meteen de kortste weg naar huis te kiezen, naar de Rust en Heerlijkheid die je alleen bij Christus zult vinden.

Moeder Maria,