Geliefden, nu jullie volwassen zijn geworden, mogen jullie beseffen dat jullie nu een grote vrijheid hebben maar tevens een grote verantwoordelijkheid mogen dragen, want jullie hebben grote taken toegewezen gekregen. Jullie zijn nu met de voorbereidingen bezig om Go East te gaan, wat jullie met veel vreugde en Liefde doen.

Nu al heeft het een groot effect wanneer jullie samen er op afstemmen. Vele zielen staan al te wachten om verlost te mogen worden, ook het Licht komt al goed aan op al die plaatsen. Mensen worden al aangeraakt in hun hart en voelen dat het anders wordt.

Ook realiseren jullie je nu dat Christus al in jullie is weder gekomen en dat Hij al in jullie is opgestaan en in jullie wedergeboren is. Christus is altijd al in jullie aanwezig geweest, maar nu zijn jullie zover gegroeid dat jullie nu ook bereid zijn om het te geloven en te realiseren dat het echt zo is. Dat jullie innig met Christus in jullie verbonden zijn.

Moeder Maria