Vele mensen voelen zich eenzaam en in het nauw gedreven door alle maatregelen die er in de wereld genomen worden om z.g. de corona te bestrijden. Hun wereldje wordt gedwongen steeds kleiner en armoede en honger liggen op de loer.
Dit alles hoort en is het eindtijd spel van god in deze eindtijd. Het is echter een illusie, want voor Christus in de Geest bestaat dit alles niet. Alleen als je jezelf ermee verbindt, ben je er deel van en zal je het ook ervaren.

Jullie geliefden weten hoe belangrijk het in deze tijd is om volledig voor Christus, onze Verlosser te kiezen en met 2 benen op Zijn Ark te gaan staan. Dan kan deze wereld jullie niet deren, want je bent dan in de Geest in Christus in Zijn Licht, Liefde en Vrede. Ben het voorbeeld voor al je naasten om je heen in je gedrag, dan kunnen hun je volgen en ook de weg terug naar huis vinden.

Moeder Maria