De gemoederen kunnen in deze tijd hoog oplopen bij de mensen, ook onderling. Dit komt door alle corona toestanden, waardoor mensen van elkaar gescheiden worden, waar mensen werkloos worden en geen toekomst kunnen plannen. Dit roept bij velen frustraties op, waardoor ze dit ook weer op elkaar afreageren. Ook armoede en honger komen daardoor om de hoek kijken, wat de gevolgen van dit alles zijn.

Alleen Christus is de uitweg uit deze situatie, die voor Christus een grote illusie is en dus eigenlijk niet bestaat en totaal onwaar is. De enige Waarheid is Christus en bij Hem is het echte Leven te vinden. Als je Christus jouw leven gegeven hebt, heb je niets te vrezen en zal Hij voor je zorgen, wat je ook nodig zult hebben zal je ontvangen. Bij Christus is de rust en ontspanning te vinden, en de Genadige Liefde. Dat mag je geloven en vertrouwen.

Moeder Maria