De Ware Liefde van Christus is de Onvoorwaardelijke Liefde van Christus. Deze Liefde van Christus is onuitputtelijk en is aan al het leven gegeven om te ontvangen. Als wij voor 100% geloof en vertrouwen hebben in Christus is het de vraag of wij ook zoveel Liefde voelen voor Christus en eigenlijk verliefd op Hem kunnen zijn. Deze mooie Liefde mogen wij ook aan alle Christussen in iedereen geven en ook de Christus in hun Christus geloven en vertrouwen.

Dit is een proces waar we allemaal naar toe mogen groeien om in volledige Eenheid te komen met Christus en met elkaar. Want in al het leven is Christus aanwezig in de vorm van de Heilige Geest en dus ook het Geweten in ons.
Als we bereid zijn om meer naar ons Geweten in ons te luisteren en ernaar te handelen, komen we steeds korter bij Christus om uiteindelijk zoals Hem te worden.

Dat is dan alleen te zien aan je gedrag volgens de 4 pijlers van Christus, Genade, Onvoorwaardelijke Liefde, Vrede en Geduld en ook in VVV (Volwassen Verantwoordelijk Voorbeeld) te zijn als ook EBOS-C (Eenheidsbewust, Betrouwbaar, Onwankelbaar, Standvastig, Constant) te zijn. Zo kun je een groot voorbeeld zijn voor iedereen om je heen.

Moeder Maria