Zoals er vele wegen naar Rome leiden, is er maar een weg die naar Christus leidt. Dat is de weg van de Waarheid naar Eenheid. In de schepping van god is geen waarheid, maar alleen misleiding, leugens en bedrog. Al duizenden jaren worden de mensen hierin vast gehouden en van de Waarheid weg gehouden door de sluiers die god over alle mensen heen gehangen heeft.

Als de mens begint te ontwaken, komen er scheuren in de sluiers. Als ze de weg naar Christus weer gevonden hebben, haalt Christus de sluiers bij ze weg, zodat ze de echte Waarheid weer mogen ervaren. Dan kunnen ze de weg naar Christus naar huis gaan waar de Verlossing, Vrijheid, Genade, Liefde en Eenheid op hun wacht.

Moeder Maria