In grote getalen staan zielen overal klaar om verlost te worden. Vele zielen zitten al jaren gevangen en ze weten en voelen dat nu de tijd komt waarop ze de kans maken om verlost te worden. Dit gebeurt al op vele plaatsen waar jullie geliefden jullie je op afstemmen.

Mede ook door alle hulp groepen die zich bij Christus hebben aangesloten zijn vele zielen te bereiken. Hierdoor worden nu al vele plaatsen verlost en verlicht samen met Christus. In de komende LichtMissie reizen zal dat alleen maar toenemen.

Er komen dus steeds meer lichte plekken in het lichaam van god, maar er zijn ook nog zeer vele waar het nog zeer duister is. Door stevig in jullie Licht te blijven kunnen jullie ook hier met Christus het Licht brengen en vele zielen verlossen. Dit alles kan alleen als jullie VVV en EBOS-C zijn in ieder moment.

Moeder Maria