De ontwikkelingen in de wereld gaan in een rap tempo. De mensen zijn nog niet aan het ene gewend of het volgende is er al. Veel dingen gebeuren tegelijker tijd, wat voor velen verwarrend werkt. Dit is omdat ze nog onwetend zijn en alles geloven wat er in de media verteld wordt.

Alleen als mensen wakker willen worden en de Waarheid onder ogen willen zien, kan er voor hun iets veranderen. Het Licht van Christus wordt steeds sterker en raakt en doorstraalt alles en iedereen., waardoor ze eerder kunnen ontwaken. Hierdoor kan er inzicht ontstaan in de situatie van mensen en gaan ze alles beter begrijpen.

Als ze de weg naar binnen, naar Christus kiezen, kan Hij ze verder op weg helpen, omdat ze zich dan voor Christus open stellen. Dan mogen ze de Genade, Liefde, Vrede, Geduld, Licht en Vreugde in zich voelen stromen.

Moeder Maria