Geliefden, jullie hebben in de Geest, voordat jullie naar de aarde kwamen, vrijwillig gekozen om in deze eindtijd hier op aarde te zijn, om mede verlosser te zijn. Dit is een heel mooi besluit en het ligt aan de ziel of deze dat ook werkelijk wil volbrengen. De ziel voelt de innerlijke roep en weet bewust of onbewust dat deze een taak op aarde heeft. Als de ziel die innerlijke roep volgt, wat hun geweten, de Heilige Geest in hun is, dan lopen ze het pad naar Christus en willen wakker worden.

Dan kunnen ze hun afspraak nakomen die die ze in de Geest gemaakt hebben. Ze zullen voelen dat het hun veel vreugde geeft omdat ze weten wat voor een mooie , maar ook zeer verantwoordelijke taak ze mogen verrichten samen met Christus, Moeder Maria en vele Heiligen en helpers van Christus. Dit om samen in Eenheid met vele mede Lichten een groot Genade Licht uit te stralen in de wereld zodat god , zij schepping en alle schepselen verlost mogen worden.

Moeder Maria