Genegenheid en aandacht geven aan elkaar is nu juist in deze tijd belangrijk en nodig voor velen. Ook al wordt er van alles geprobeerd om mensen uit elkaar te houden, ze zijn creatief in vinden oplossingen hiervoor. Eens zullen ze de Waarheid te weten komen en weten dat ze nooit uit elkaar zijn en altijd verbonden zijn.

Dat ze eigenlijk allemaal één zijn in de geest samen met Christus. De schepping van god is een grote illusie en de mensheid wordt dit geleerd als waarheid. De enige Waarheid is Christus, die er al was voor in de beginne en er altijd zal zijn. De tijd is rijp voor de Waarheid en alles zal nu in de eindtijd geopenbaard worden, zodat de echte Waarheid weer zichtbaar wordt .

De sluiers worden bij de mensen weggehaald zodat ze de Waarheid weer kunnen zien en waarnemen. Dat ze herkennen en erkennen dat Christus in hun leeft vanaf het begin en nu IN hun wedergeboren gaat worden, zal ontwaken en weer kan opstaan en kan gaan stralen zodat iedereen samen met Christus naar huis kan gaan.

Moeder Maria