Als je naar je geweten luistert ben je goed met Christus verbonden want Hij is dat geweten en de Heilige Geest in jou. Iedereen heeft dat geweten en de Heilige Geest in zich, ze zijn zich er alleen niet altijd bewust ervan of dringen het aan de kant en willen er niet naar luisteren.

Als je de goede raad en aanwijzingen van je geweten in de wind slaat, zal je vroeg of laat dit gaan opmerken omdat het dan niet meer lekker loopt in je leven. Je bent dan uit de stroom van het echte Leven gestapt die Christus in je is.

Als je je er wel mee verbindt en ernaar wilt luisteren, zal je merken dat je leven gemakkelijker wordt omdat Christus je dan in alle helpt omdat jij gekozen hebt om met Hem verbonden te zijn. Dan stroomt het echte Leven, Christus weer geheel door jou heen.

Hierdoor voel je dat je gezonder, rustiger, vrediger en vrolijker bent. Dit is alleen bij Christus onze grote Verlosser te vinden. Leg daarom je hele leven in Zijn Liefdevolle handen en schenk Hem je hart, geloof en vertrouwen.

Moeder Maria