Ave Maria

Ave Maria – Wees gegroet Maria volgens Christus

Wees gegroet Maria, vol van genade, Christus is met u. 

Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot,
want gij hebt de Verlosser van onze zielen gebaard op deze aarde
die ons iedere seconde van de dag De Weg Naar Huis Wijst
middels De Heilige Geest In Ons.

Heilige Moeder Maria,
bid voor ons verdwaalde zielen,
nu en in het uur van onze nood.

Heilige Moeder Maria,
laat uw engelenkoren tot ons komen
om ons te verlichten en beschermen.

Heilige Moeder Maria,
kom weder tot ons om ons voor te bereiden en helpen,
in onze laatste uren hier op aarde.

Heilige Moeder Maria,
sterk ons in ons Christelijk GEDRAG
welke De Genade, Onvoorwaardelijke Liefde, Vrede en Geduld
in alle omstandigheden en situaties is
zowel hier op aarde als in de Hemelen.

Dank U Moeder Maria.

Dank U Christus.