Donaties

Mocht U ons willen ondersteunen dan waarderen wij elke donatie voor de ‘On Tour’, het onderhoud van de website, het faciliteren van repetities, het maken van de liederen en opnames daarvan. 

Uw donatie kunt U overmaken op rekeningnummer NL 27 TRIO 0254 6747 98 t.n.v. P.C. Pouw o.v.v. ‘Donatie Moeder Maria Licht Ensemble’.