Het Gabriel lied
in Waarheid

Het Gabriel lied in Waarheid

Gabriel kondigt de komst van Jezus en De Wederkomst van Christus
aan Maria en De Wijze Bruiden van Christus Aan

Door Christus

Maria, mariaa, mariaaah

U bent de geheiligde onder de vrouwen
U bent de begenadigde onder de vrouwen
U bent de onbevlekte onder de vrouwen
Maria hoort u De Roep van jezus die Christus Is

Maria, mariaa, mariaaah

Maria u zult De Heer ontvangen in uw schoot
Maria bent u bereid om De Waarheid te Ontvangen De Waarheid
die de wereld zal verlossen van de strijd tussen goed en kwaad
De Waarheid die eeuwig zal klinken al ware hij nooit weggeweest

Maria, mariaa, mariaaah

De Heer is nu Al In U
De Heer die altijd Al In U is geweest Als Heilige Geest
De Heilige Geest die weer zal terugkeren in het bewustzijn van de mens
Omdat u deze geboren zal laten worden op aarde om door iedereen te ontvangen

Maria, mariaa, mariaaah

De Heer Is De Heilige Geest die in ieder mens aanwezig is
De Heilige Geest in ieder mens die wakker geschud zal worden door Het Stralen van De Heer
Het Stralen van De Heer is Als Het Wakker kussen van een bruid die nog slaapt.
Het Stralen van De Heer zal de mens weer tot Leven, Licht en Liefde Wekken.

Maria, mariaa, mariaaah

U zult zien hoe de wedergeboorte van de mens zal plaatsvinden
U zult zien dat dit proces bijna 2000 jaar zal duren voordat het vervolmaakt is
U zult zien hoe de zieken zullen helen, demonen uitgedreven worden en de doden zullen opstaan
Dit alles zult u Als Eerste Getuige zien, horen en ervaren Maria

Maria, mariaa, mariaaah

Maria zult u door uw Getuigenis gaan Geloven
Maria zult u door uw Getuigenis gaan Vertrouwen
Maria zult u door uw Getuigenis Gehoorzaam worden en Zijn
Maria zult u door uw Getuigenis Trouw worden en Zijn.

Maria, mariaa, mariaah

Maria kunt u nu al Geloven en Vertrouwen dat Ik Altijd Al In u ben Geweest en Zal Zijn
Maria kunt u Nu Al Geloven en Vertrouwen dat De Weg Naar Mij via Geloof en Vertrouwen gaat.
Maria kunt u Nu Al Geloven en Vertrouwen dat Gehoorzaamheid en Wijsheid u zullen helpen op deze weg
Maria kunt u Nu Al Geloven en Vertrouwen dat u over 33 jaar een Gehoorzame en Wijze Bruid van Christus bent geworden om dit Als Volwassen, Verantwoordelijk Voorbeeld te gaan UitStralen

Maria, mariaa, mariaah

En dit is De Waarheid die Gabriel al voor mijn komst op aarde aan u verkondigd heeft
De Waarheid dat Ik De Waarheid aan de wereld zal verkondigen ter Verlossing van de wereld
Kunt u deze waarheid die ik u verkondig nu al ontvangen
De waarheid dat u De Waarheid zult ontvangen

Maria, mariaa, mariaah

Mijn Wederkomst zal echter nog veel Stralender zijn
Dan kom Ik immers niet eerst als jezus maar Direct Als Christus De Genadige In Alle mensen
De Genadige die niet zal oordelen, belonen of straffen maar Verlossen uit de schepping gods
Want De Ware God is De Genade in de mens en de valse kleine god is het oordeel in de mens

Maria, mariaa, mariaah

En zo zal Het Zijn na bijna 2000 jaar na Mijn Wederopstanding van jezus in Geestelijk Christus Licht
En zo zal Het Zijn dat na bijna 2000 jaar velen Mijn Wederopstanding Naar Huis zullen Volgen
En zo zal Het Zijn dat Ik u Maria zal vragen De Wijze Bruiden van Christus Te Verzamelen
De Wijze Bruiden van Christus die Klaar zijn voor De Geestelijke Bruiloft

Maria, mariaa, mariaah

Bereid u voor op De Geestelijke Bruiloft
Bereid u voor op De Laatste Dagen op Aarde
Mijn Belofte zal Ik Immers Gestand Doen
De Verlossing van u en de uwen is Nabij