Het Nieuwe Jeruzalem Lied

Het Nieuwe Jeruzalem Lied –

op De Weg naar Huis volgens Christus

1. Lichtstad met rechtvaardige poorten Wond’re stad zo hemels mooi gebouwd Alleen in den beginne heeft men op deez’ aarde, Uw heerlijkheid en schoonheid aanschouwd

2. Heilig oord vol licht, leven, liefde en waarheid Waar de geestelijke boom des levens weer in u bloeit En haar nu stralend hart uitstort over het water. Levend water wat over de nieuwe aarde vloeit.

3. Zij die op de nieuwe aarde zullen wonen Laven zich aan dit Grote Genade Christus Licht Opdat ook zij De Weg Naar De Nieuwe Hemel zullen weten De Nieuwe Hemel die haar rechtvaardige poorten altijd open heeft

4. Wat een vreugde en blijdschap zal dat wezen Straks vereend te zijn met Hem die er altijd Is en zal Zijn In die Hemelse lichtstad met rechtvaardige en liefdevolle mensen Waar iedereen uit vrije wil welkom is en mag blijven.

5. Wat een vreugde en blijdschap zal het wezen Om hierna met Christus van de hemel naar Huis te gaan. Van een rechtvaardig en liefdevol naar Genadig Geestelijk Leven Dan pas is Het Grote Verlossingswerk verricht en voltooid.

Koor:

In De Hemel zal ik mijn Heer ontmoeten, Voor het eerst zien en horen Zijn ware Genadelicht. Voorbij alle eenzaamheid, angst, twijfel, spijt en tranen In Het Hemelse Nieuw Jeruzalem Op De Weg Naar Huis.