Repertoire

Ave Maria – Wees gegroet Maria volgens Christus – tekst

Het Nieuwe Jeruzalem Lied – tekst

Het Europa roept om hulp Wereldlied – tekst

Het Gabriel lied in Waarheid – tekst